Απόφαση 86/86

Απόφαση ΕΠΑ/86/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Δροσάτο του νομού Κιλκίς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/86/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Δροσάτο του νομού Κιλκίς, (ΦΕΚ 625/Δ/1986), 01-08-1986.

 

Ο Νομάρχης Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών κ.λ.π.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του πρώην Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τώρα Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την ΕΠΑ/41/1985 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Νομού Κιλκίς που έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, με την οποία ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί σαν αδιάφορος, συνεκτικός, στάσιμος, μεσαίος.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Την 8/1985 γνωμοδότηση - πρακτικό του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Νομού.

 

7. Την 36/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Δροσάτου.

 

8. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

9. Το από 02-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 225/Δ/1985) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Δροσάτο του Νομού Κιλκίς, όπως αυτά φαίνονται στο συνοπτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χάρτη και επί τόπου ελέγχου.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης.

 

2.1.1. Εντός των ορίων του οικισμού Δροσάτο ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ειδικότερα:

 

Για την περιοχή εντός του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου διανομής Υπουργείου Γεωργίας αρτιότητα οικοπέδου 300 m2 με πρόσωπο 13 m (περιοχή Α).

 

Για την περιοχή εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εντός του ορίου, όπως καθορίζεται με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα αρτιότητα γηπέδου 1.000 m2 με πρόσωπο 26 m (περιοχή Β).

 

2.1.2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν και πρόσωπο είχαν στις 03-05-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

2.2. Για τον οικισμό Δροσάτο της ομάδας 10, βαθμού προστασίας Β3, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας, αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΣΧΟΠ) του Νομού.

 

a.86.86

 

Η απόφαση αυτή το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει, το δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης του οικισμού, όπως αυτά έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Κιλκίς να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κιλκίς, 12-05-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.