Απόφαση 8862/92 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

4.1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

4.2. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 του από 16-08-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 279/Δ/1977), που αφορούν την αύξηση του συντελεστή δόμησης των οικοπέδων μετά από παραχώρηση έκτασης στον Δήμο.

 

4.3. Εάν η πραγματοποιούμενη κάλυψη του οικοπέδου υπερβαίνει τα 400 m2, τότε επιβάλλεται η διάσπαση του κτιρίου σε περισσότερα του ενός κτίσματα.

 

4.4. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εκτός του περιγράμματος της κάλυψης του κτιρίου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987) δεν εφαρμόζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4.4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 2076/34/03/2003 απόφασης (ΦΕΚ 1405/Δ/2003).

 

4.5. Στο τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, αποτυπώνεται και η κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της βλάστησης) του κοινόχρηστου χώρου κατά το πρόσωπο του οικοπέδου, συσχετιζόμενη με τις προβλεπόμενες από την αρχιτεκτονική μελέτη εισόδους στο οικόπεδο πεζών και οχημάτων. Εφόσον, κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας, διαπιστώνεται ύπαρξη σημαντικής βλάστησης που πρέπει να διατηρηθεί, υποδεικνύεται η καταλληλότερη θέση των εισόδων, με τρόπο ώστε να μη θίγεται, πάντως, η δυνατότητα δόμησης του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4.5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 2076/34/03/2003 απόφασης (ΦΕΚ 1405/Δ/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.