Απόφαση 9503/96

Απόφαση 9503/1996: Τροποποίηση και επανακαθορισμός όρων δόμησης του σχεδίου πόλεως Αιγίου Νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9503/1996: Τροποποίηση και επανακαθορισμός όρων δόμησης του σχεδίου πόλεως Αιγίου Νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 267/Δ/1996), 18-03-1996.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την με αριθμό 27/1995 (ΦΕΚ 357/Β/1995) απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας περί συστάσεως Διευθύνσεως Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας.

 

5. Την με αριθμό 320/1995 και 5/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου.

 

6. Το με αριθμό 1/12-01-1996 πρακτικό γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 07-02-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.