Απόφαση 9521/90

Απόφαση ΤΠ/9521/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Φωτεινών νομού Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/9521/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Φωτεινών νομού Πιερίας, (ΦΕΚ 122/Δ/1990), 12-03-1990.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) γενικός οικοδομικός κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Το από 27-09-1989 πρακτικό Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας που αφορά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Φωτεινών.

 

6. Τη 45/1989 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού.

 

7. Το με αριθμό 2001/1989 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών.

 

8. Τη με αριθμό 706/1989 γεωλογική έκθεση της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης.

 

9. Τη με αριθμό TΠ/3843/1989 απόφαση Νομάρχη Πιερίας με την οποία επανακαθορίστηκε το όριο του οικισμού Φωτεινών.

 

10. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) με τα οποία τροποποιείται το παραπάνω διάταγμα, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το συνημμένο διάγραμμα επέκτασης θα αναρτηθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας.

 

Κατερίνη, 01-02-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.