Απόφαση 9953/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Υπαγόμενα σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικά καταλύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 1652/1986 Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων, είναι μόνο τα τουριστικά καταλύματα, που έχουν μία από τις ακόλουθες λειτουργικές μορφές:

 

Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
Ξενοδοχεία μικτής λειτουργικής μορφής (τουριστικά χωριά).
Τουριστικές επαύλεις και
Τουριστικά επιπλωμένα σπίτια.

 

2. Τα τουριστικά καταλύματα των λειτουργικών μορφών της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 1652/1986 υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

α) Να είναι καταλύματα Β' τάξης και άνω ανεξάρτητα από την λειτουργική τους μορφή.

 

β) Να λειτουργούν σύμφωνα με τις κατά νόμο άδειες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (κτιρίου και λειτουργίας).

 

γ) Το ποσοστό που υπάγεται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης να μην υπερβαίνει τη συνολική σε κλίνες δυναμικότητά τους, που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

3. Η υπαγωγή σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης είναι δυνατό να αφορά τα ακόλουθα ποσοστά (μέγιστα) της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητας των τουριστικών καταλυμάτων, ανεξάρτητα από τη λειτουργικότητά τους μορφή:

 

α) Προκειμένου για υφιστάμενες μονάδες μέχρι ποσοστού 49%. Στο υπόλοιπο ποσοστό της δυναμικότητάς τους θα ισχύει το σύνηθες για την κάθε λειτουργική μορφή καθεστώς λειτουργίας και εκμετάλλευσης.

 

Υφιστάμενες μονάδες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι εκείνες των οποίων έχουν αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

 

β) Προκειμένου για νέες μονάδες το 70% το πολύ της δυναμικότητάς τους ενώ για το υπόλοιπο μέχρι και 30% ποσοστό θα ισχύει το σύνηθες για την κάθε λειτουργική μορφή καθεστώς λειτουργίας και εκμετάλλευσης.

 

4. Το υπαγόμενο σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης τμήμα (ποσοστό) της δυναμικότητας της μονάδας θα πρέπει να είναι συνεχόμενο ή οργανικά ενοποιημένο σε κτιριακές ενότητες.

 

5. Διευκρινίζεται ότι με σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης εκμισθώνονται μόνο χώροι προοριζόμενοι για διανυκτέρευση - διαμονή (δηλαδή δωμάτια, σουίτες, οικίσκοι, επιπλωμένα διαμερίσματα, κ.λ.π.) και όχι κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι προοριζόμενοι για άλλη ειδική χρήση (π.χ. σάουνα, γυμναστήριο, γήπεδα αθλοπαιδιών, εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής, κ.λ.π.).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.