Απόφαση ed2a/127/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή των έργων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση δημοσίων έργων (νόμος 716/1977, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1266/1972, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 271/1969, και τα εκτελεστικά τους διατάγματα κ.λ.π.) εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

 

2. Για την εποπτεία των έργων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του από [ΒΔ] 30-06-1954 βασιλικού διατάγματος περί εποπτείας και ελέγχου των υπό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκτελούμενων κτιριακών έργων (ΦΕΚ 146/Α/1954) συνδυασμένη με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

 

3. Στα έργα των ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 5 εφαρμόζονται επίσης και οι ειδικές διατάξεις του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.