Ανασγκαστικός νόμος 2344/40 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις α μέρη λόγω της συστάσεως του εδάφους γίνεται διάβρωσις του αιγιαλού ή της παραλίας υπό της θαλάσσης επιτρέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων επί του αιγιαλού ή της παραλίας ή εντός της θαλάσσης προς αποτροπήν της τοιαύτης διαβρώσεως. Τα έργα ταύτα εκτελούνται πάντοτε κατά τις περί κατασκευής δημοσίων έργων διατάξεις.

 

2. Εάν η κατασκευή του έργου γίνεται συνεπεία αιτήσεως ιδιώτη προς κατασφάλιση από διαβρώσεως της ιδιοκτησίας του, η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ιδιώτη τούτον, η δε κατασκευή του έργου γίνεται κατόπιν αδείας του υπουργείου Συγκοινωνίας βάσει μελέτης υπό τούτου εγκρινομένης και υπό τον έλεγχο αυτού.

 

3. Τα ούτω υπό ιδιωτών κατασκευαζόμενα έργα ανήκουν εις το Δημόσιον και δύναται τούτο να άρει ή μετατρέψει ταύτα, ουδεμιάς αποζημιώσεως οφειλομένης εις τον ιδιώτη εκ μέρους του Δημοσίου εκ λόγου τούτου, ούτε δια την καταβολή της δαπάνης κατασκευής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.