Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 παραχώρησις επιτρέπεται και εις ην περίπτωσιν τα ακίνητα διετέθησαν μεν δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ή άλλης πράξεως της Διοικήσεως αλλά δεν εκτελέστηκε αυτή δι' οιονδήποτε λόγον, οπότε μετά την κατά την ως άνω παράγραφο παραχώρηση του ακινήτου εις τους εν αυτή αναφερομένους δικαιούχους, η περί διαθέσεως του ιδίου ακινήτου απόφασις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ή άλλη πράξις της Διοικήσεως, θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθείσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.