Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εν συνεχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4563/1966 περί αποκαταστάσεως της οικονομίας των εκ των αρδευτικών έργων Πηνειού Ηλείας θιγομένων και άλλων τινών διατάξεων, προστίθενται τα κάτωθι:

 

{Εις περίπτωσιν καθ' ην η Τοπική Επιτροπή εκδούσα την περί καθορισμού της αποζημιώσεως και αναγνωρίσεως των δικαιούχων απόφαση της, διαπιστώσει καθ' οιονδήποτε τρόπον ότι στην απόφαση της τοιαύτη παρείσφρησαν σφάλματα, ατέλειες ή παραλείψεις οφειλόμενες εις εσφαλμένες εγγραφές ή παραλείψεις κ.λ.π. στο διάγραμμα ή κτηματολογικό πίνακα, δύναται αυτή να προβαίνει οίκοθεν εις την διόρθωση των ως άνω σφαλμάτων κ.λ.π. του διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα ως και των αυτών εκδοθεισών περί καθορισμού της αποζημιώσεως αποφάσεων της, εντός προθεσμίας 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος αναγκαστικού νόμου.

 

Οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος διορθωτικές κατά τα άνω αποφάσεις της Τοπικής Επιτροπής που εκδόθηκαν θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.