Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την μεταγραφήν του οριστικού τίτλου κυριότητος του κληρούχου επιτρέπεται η επί του κλήρου του εγγραφή υποθήκης. Εν περιπτώσει κατασχέσεως ή πλειστηριασμού του κλήρου, τη επισπεύσει του ενυπόθηκου δανειστού, τηρείται μόνον ο περιορισμός της μη κατατμήσεως των τεμαχίων της οριστικής διανομής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

 

2. Οι κατά παρέκκλιση των περιορισμών του Αγροτικού Κώδικα υποθήκες που έχουν εγγραφεί υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και οι βάσει τούτων μέχρι τούδε αναγκαστικές εκτελέσεις είναι έγκυροι και ισχυρές.

 

3. Το άρθρον 219 του [Π] Αγροτικού Κώδικα καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.