Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περί ων η παράγραφος 2 εδαφίου 2 άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1366/1938 περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθόριους παράκτιες περιοχές κ.λ.π. Επιτροπές, δεν υπάγονται εις τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4352/1964 περί διατάξεων που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους ως και περί καταργήσεως Συμβουλίων Επιτροπών των Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λ.π. και του άρθρου 3 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νομού [Ν] 65/1967 περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των διατάξεων των αναγκαστικών νόμων [Ν] 4/1967 και [Ν] 19/1967 περί αποκαταστάσεως ευρυθμίας εις την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λ.π.

 

2. Η διάταξις της παραγράφου 1 ανατρέχει εις τον χρόνον ισχύος των ως άνω διατάξεων των νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4352/1964 και αναγκαστικού νόμου [Ν] 65/1967 και εφαρμόζεται και επί εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον παντός Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου. Οι ως άνω Επιτροπές θεωρούνται μηδέποτε καταργηθείσες οι δε εκδοθείσες υπ' αυτών αποφάσεις είναι έγκυροι και ισχυρές.

 

3. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος ή αρμοδιότης του Υπουργού Γεωργίας περί εκδόσεως των περί ων το εδάφιο 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1366/1938 βεβαιώσεων, ή τοιαύτη της άρσεως των περί ων το εδάφιον 1 του άρθρου 3 του αυτού Αναγκαστικού Νομού απαγορεύσεων ως και η περί ης το άρθρον 30 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 823/1948 περί θέσεως διατάξεων προς ρύθμιση Εποικιστικών τινών ζητημάτων τοιαύτη της αναδρομικής άρσεως των απαγορεύσεων ως και η περί ης το άρθρο 30 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 823/1948 περί θέσεως διατάξεων προς ρύθμιση Εποικιστικών τινών ζητημάτων τοιαύτη της αναδρομικής άρσεως των απαγορεύσεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1366/1938 μεταβιβάζεται εις τις περί ων η παράγραφος 2 εδαφίου 2 του άρθρου 2 του άνω αναγκαστικού νόμου [Ν] 1366/1938 ως συμπληρώθηκε υπό του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1629/1949 περί συμπληρώσεως και προσθήκης διατάξεων εις τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1366/1938 κ.λ.π. οριζόμενες Επιτροπές που συγκροτούνται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.