Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται εις την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Θεσπρωτίας όπως, επανερχόμενη επί της υπ' αριθμού 28/1958 αποφάσεως που αφορά εις το αγρόκτημα Βάλτος - Ραγίου και μόνον επί των διατάξεων αυτής δι' ων καθόρισε τις κατηγορίας των εκτάσεων του αγροκτήματος τούτου, την ποιοτική σχέση μεταξύ τούτων, τον βιώσιμο κλήρο και την αξίαν αυτού, αναπροσαρμόσει αυτές βάσει της ήδη μετά την εκτέλεσιν των εν τη περιοχή έργων, δημιουργηθείσης και υφιστάμενης στο κτήμα καταστάσεως καθορίζουσες εκ νέου τις κατηγορίας των γαιών, την ποιοτική σχέση μεταξύ αυτών, τον βιώσιμο κλήρο, βάσει των αναγκών διαβιώσεως αυτών που αποκαταστάθηκαν, την αξίαν του κλήρου, ρυθμίσει δε και παν έτερον σχετικό προς τα ανωτέρω θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.