Ανασγκαστικός νόμος 446/1937 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διευθυντές των κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θεάτρων υποχρεούνται να υποβάλλουν την κατά το άρθρο 1 αίτηση εντός διμήνου από ταύτης καταβάλλοντες το ήμισυ των οικείων τελών.

 

2. Εν περιπτώσει καθ' ην ο διευθυντής του θεάτρου δεν τυγχάνει και ιδιοκτήτης αυτού, η εκ του παρόντος Νόμου ευθύνη εις ότι αφορά το κτίριον του θεάτρου βαρύνει μόνον τον ιδιοκτήτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.