Ανασγκαστικός νόμος 446/1937 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανεξαρτήτως προς τις κατά το προηγούμενον άρθρον ποινές, δύναται και δικαιούται πάντοτε ο αρμόδιος Αστυνομικός Διευθυντής ή Διοικητής Χωροφυλακής και ανεξαρτήτως της ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά του παραβάτη, εν υποτροπή παραβάσεως τινός των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος να απαγορεύσει την συνέχιση των παραστάσεων του απαγορευθέντος έργου ή και να προβεί εις το κλείσιμο του θεάτρου επί χρονικόν διάστημα μη δυνάμενο να υπερβεί την εβδομάδα. Τα μέτρα ταύτα, προκειμένου περί θεάτρων που λειτούργησαν εν Αθήναις και Πειραιεί και στα Προάστια των πόλεων τούτων επιβάλλονται πάντοτε κατόπιν συμφώνου γνώμης της κατά το άρθρο 4 Επιτροπής.

 

2. Προκειμένου δε περί θεάτρων λειτουργούντων εις άλλες πόλεις η κατά την προηγουμένη παράγραφο απόφασις του Αστυνομικού Διευθυντού ή Διοικητού Χωροφυλακής υπόκειται εις προσφυγή ασκουμένη ενώπιον Επιτροπής, αποτελούμενης εκ του Νομάρχου ως Προέδρου, του Εισαγγελέως Πρωτοδικών και του Δημάρχου της έδρας του Νομού ή των νομίμων τούτων αναπληρωτών, του Δημάρχου αναπληρούμενου υπό του Προέδρου του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Καθήκοντα Εισηγητού άνευ ψήφου παρά τη Επιτροπή ταύτη εκτελεί αξιωματικός της Αστυνομίας ή Χωροφυλακής, οριζόμενος υπό του οικείου προϊσταμένου. Ούτος εκτελεί και τα καθήκοντα του Γραμματέως της Επιτροπής.

 

3. Η Επιτροπή αφού ακούσει πάντοτε και τον Διευθυντή της Επιχειρήσεως, αποφαίνεται ανεκκλήτως εντός 48 ωρών από της υποβολής της προσφυγής, ήτις αναστέλλει την εκτέλεση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.