Βασιλικό διάταγμα 11/5/73

ΒΔ 11-05-1973: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 11-05-1973: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 153/Δ/1973), 31-05-1973.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 70 και 85Α αυτού, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 957/1971 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων (ΦΕΚ 166/Α/1971) ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1093/1972 περί αντικαταστάσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 957/1971 κ.λ.π. (ΦΕΚ 5/Α/1971), του νόμου [Ν] 3206/1955 περί καθορισμού βιομηχανικών ζωνών κ.λ.π. (ΦΕΚ 108/Α/1955), του άρθρου 60 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 περί Δασικού Κώδικα (ΦΕΚ 7/Α/1969) του αναγκαστικού νόμου 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών και του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως (ΦΕΚ 95/Α/1986), ως ούτος τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως και ιδόντες την υπ' αριθμόν 677/1969 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τις υπ' αριθμούς 32/1968, 54/1968 και 64/1969 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης (Αττικής), τις υπ' αριθμούς 1776/1968, 1258/1969, 1594/1969, 1799/1969, 2397/1969 και 1810/1971 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν ΥΓ/3997/20-11-1971 απόφαση του Νομάρχου Αττικής, ως και την υπ' αριθμόν 320/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Ημετέρων επί της Εθνικής Οικονομίας και Δημοσίων Έργων Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 11-05-1973

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο Υπουργός Οικονομίας.

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.