Βασιλικό διάταγμα 11/5/73 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι δια τον τομέα Ι ισχύουσες διατάξεις του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής) (ΦΕΚ 59/Α/1969), ως τούτο τροποποιήθηκε δια του από 17-12-1970 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής) (ΦΕΚ 300/Δ/1969).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.