Βασιλικό διάταγμα 28/2/69

ΒΔ 28-02-1969: Περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, και περί ύψους οικοδομών και μέγιστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 28-02-1969: Περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, και περί ύψους οικοδομών και μέγιστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής), (ΦΕΚ 59/Δ/1969), 20-03-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 11, 53 (παράγραφος 3) και 85Α αυτού, τον αναγκαστικό νόμο 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών κ.λ.π. (ΦΕΚ 95/Α/1968), το από [ΒΔ] 20-07-1968 εκτελεστικό αυτού βασιλικό διάταγμα περί εξαιρέσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 132/Δ/1968), τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3206/1955 περί καθορισμού Βιομηχανικών Ζωνών εις διαφόρους πόλεις και περιοχές της χώρας (ΦΕΚ 108/Α/1955), την υπ' αριθμόν 43/1968 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης (Αττικής), τις υπ' αριθμούς 529/1967, 794/1968 και 1031/1968 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν 551/1968 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Βιομηχανίας ως και την υπ' αριθμόν 40/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Αριθμός ορόφων, ύψος κτιρίων και αφετηρία μετρήσεως αυτού

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 28-02-1969.

 

Εν ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.