Βασιλικό διάταγμα 11/8/71

ΒΔ 11-08-1971: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 11-08-1971: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 219/Δ/1971), 22-09-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 17 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν αυτές και ιδόντες την υπ' αριθμόν 410/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εις το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και έκτος της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 142/Δ/1962) ως αυτή συμπληρώθηκε δια του από 01-06-1963 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Δ/1962) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσης παραγράφου 4, προκειμένου περί ανεγέρσεως ή επεκτάσεως βιομηχανικών κτιρίων ψυγείων διαλογητηρίων φρούτων παρά σιδηροδρομικές γραμμές επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, τοποθετούνται ταύτα εις απόσταση μικροτέρα των 15 m από του ορίου της ζώνης της, δια την σιδηροδρομική γραμμή, απαλλοτριώσεως.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 11-08-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.