Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b

ΠΔ 23-10-1928: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 23-10-1928: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 231/Α/1928), 04-11-1928.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του μόνου άρθρου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του περί σχεδίων πόλεων νομοθετικού διατάγματος και ιδόντες την υπ' αριθμόν ε.ε. γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων, με πρόταση του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, κανονίζουμε τους όρους δόμησης εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων, κωμοπόλεων και συνοικισμών του Κράτους, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Ύδρα τη 23-10-1928.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.