Βασιλικό διάταγμα 14/4/52

ΒΔ 14-04-1952: Περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Δροσιάς (Αττικής) και των όρων δομήσεως αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 14-04-1952: Περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Δροσιάς (Αττικής) και των όρων δομήσεως αυτού, (ΦΕΚ 91/Α/1952), 15-04-1952.

 

Παύλος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις: α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρους τροποποιήθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3 και 9 αυτού β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων και ιδόντες την υπ' αριθμόν 41/1951 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δροσιάς (Αττικής), την υπ' αριθμόν 7 έ. ε. γνωμοδότηση της κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος 690/1948 Επιτροπής τις υπ' αριθμούς 39 έ. έ. και 81 έ. έ. γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικισμού ως και την υπ' αριθμόν 150/1952 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον αυτόν επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργό ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 14-04-1952

 

Παύλος Β.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.