Νομοθετικό διάταγμα 690/48

ΝΔ 690/1948: Περί συμπληρώσεων των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό διάταγμα 690/1948: Περί συμπληρώσεων των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων, (ΦΕΚ 133/Α/1948), 08-05-1948.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα ΜΓ' της 01-03-1948 της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοση ψηφισμάτων και νομοθετικών διαταγμάτων κατά την διάρκειαν των διακοπών της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής, την κατά την συνεδρίαση ΛΑ' της 27-04-1948 ληφθείσα απόφαση της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εν Αθήναις τη 07-05-1948.

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.