Βασιλικό διάταγμα 15/5/56 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επίτοιχα τραπέζια, καθίσματα κ.λ.π. επιτρέπεται να εξέχουν το πολύ 0,10 m χωρίς εντεύθεν να επέρχεται μείωσις του πλάτους του διαδρόμου. Παρόμοια εξοχή και υπό τους ανωτέρω όρους επιτρέπεται δια τα φύλλα θυρών ή τους αναρτήρας ενδυμάτων.

 

2. Τοποθέτησις παντός είδους καθισμάτων, έστω και που ανυψώνονται αυτόματα, εις τους διαδρόμους της εσωτερικής κυκλοφορίας στην αίθουσα των θεατών απαγορεύεται απολύτως.

 

3. Κεκλιμένα επίπεδα δεν δύνανται να έχουν κλίση ανωτέρα του 20%. Η κλίσις πρέπει να αρχίζει εις απόσταση τουλάχιστον 1 m ή όσον είναι το πλάτος της θύρας της κειμένης εις την αρχήν ή το τέλος της κλίμακας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 37 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος 479/1971 (ΦΕΚ 142/Α/1971).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.