Βασιλικό διάταγμα 479/71

ΒΔ 479/1971: Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού θεάτρων - κινηματογράφων, κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 479/1971: Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού θεάτρων - κινηματογράφων, κ.λ.π., (ΦΕΚ 142/Α/1971), 19-07-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 445/1937 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Κινηματογράφων διατάξεων.

 

2. Την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 446/1937 περί Θεάτρων.

 

3. Το άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίου των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και Οικοδομής αυτών, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

4. Την υπ' αριθμόν 23675/1970 απόφαση του Πρωθυπουργού ως Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 477/Β/1970).

 

5. Την υπ' αριθμόν 295/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί της Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Βιομηχανίας, Δημοσίων Έργων και Δημοσίας Τάξεως Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Εις τους αυτούς Αναπληρωτή Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Βιομηχανίας, Δημοσίων Έργων και Δημοσίας Τάξεως Υπουργούς, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 06-07-1971.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.