Βασιλικό διάταγμα 17/1/53

ΒΔ 17-01-1953: Περί τροποποιήσεως του πολεοδομικού σχεδίου Βουλιαγμένης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 17-01-1953: Περί τροποποιήσεως του πολεοδομικού σχεδίου Βουλιαγμένης, (ΦΕΚ 14/Α/1953), 22-01-1953.

 

Παύλος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1042/1949 περί ενοποιήσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών της Χώρας, τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 1671/1951 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 1, 3 και 70 και ιδόντες την υπ' αριθμόν 28/1953 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Οικισμού, ως και την από 06-10-1952 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, με πρόταση του Ημετέρου επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργού, εγκρίνουμε την τροποποίηση του Πολεοδομικού σχεδίου Βουλιαγμένης ως εμφαίνεται εις τα υπό του Γενικού Διευθυντού του Οικισμού τεθεωρημένα δια της υπ' αριθμόν 1334 έ. έ. πράξεως αυτού σχετικά οκτώ διαγράμματα υπό κλίμακα 1:1000.

 

Εις τον αυτόν επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεσις του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 17-01-1953

 

Φρειδερίκη Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.