Βασιλικό διάταγμα 18/10/68

ΒΔ 18-10-1968: Περί τροποποιήσεως του από 11-01-1967 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού κ.λ.π. (ΦΕΚ 6/Δ/1967)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 18-10-1968: Περί τροποποιήσεως του από 11-01-1967 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού κ.λ.π. (ΦΕΚ 6/Δ/1967), (ΦΕΚ 202/Δ/1968), 24-10-1968.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1034/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 636/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η περίπτωση γ' του άρθρου 1 του από 11-01-1967 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού κ.λ.π. (ΦΕΚ 6/Δ/1967), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) να υπάρχει ή αφίεται περί το κτίριο επαρκής ακάλυπτος χώρος}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 18-10-1968

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο Επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.