Βασιλικό διάταγμα 21/1/63 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου μόνου του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 123/Δ/1962) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{Δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των ισχυουσών διατάξεων περί ελευθέρου ύψους ορόφου (εξαιρέσει του ισογείου) και περί του μεγίστου αριθμού ορόφων κατά την πρόσοψη και εν συνόλω εντός πάντοτε του ισχύοντος μεγίστου επιτρεπομένου ύψους προσόψεως και συνολικού τοιούτου δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής προοριζομένων δια την εγκατάσταση ανωγείου πολυωρόφου σταθμού αυτοκινήτων μετά ή άνευ καταστημάτων στο ισόγειο οιασδήποτε φύσεως.

 

Το ελεύθερο ύψος ορόφου στα κτίρια ταύτα δια τους άνωθεν του ισογείου ορόφους (ή τμήματα των ορόφων αυτών), επιτρέπεται να κατέλθει μέχρι των 2.10 m, εφόσον χρησιμοποιούνται ως χώροι απλής στάθμευσης αυτοκινήτων μεταφερόμενων μέχρις αυτών δια κεκλιμένων επιπέδων ή αναβατήρων.

 

Πάν έτερον διαμέρισμα των εν λόγω κτιρίων χρησιμοποιούμενο δι' οιανδήποτε κυρία χρήσιν εκτός της κατά τα ανωτέρω απλής σταθμεύσεως των αυτοκινήτων, οφείλει να έχει το κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις οριζόμενο ως ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 20-04-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 49/Δ/1964).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.