Βασιλικό διάταγμα 21/3/68

ΒΔ 21-03-1968: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 21-03-1968: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 59/Δ/1968), 01-04-1968.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), ως αυτές μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 50/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) και την υπ' αριθμόν 112/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο άρθρο μόνο του από 29-05-1965 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 94/Δ/1965) και μετά τη φράση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προστίθεται η φράση ή οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού - Ελληνική Εταιρεία Υδάτων, κ.λ.π.).

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 21-03-1968.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.