Βασιλικό διάταγμα 24/8/67b

ΒΔ 24-08-1967: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 24-08-1967: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 111/Δ/1967), 08-09-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδόντες την υπ' αριθμόν 306/1967 πράξη του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Τμήμα Οικισμού, ως και την υπ' αριθμόν 358/1967 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου μόνου του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. ως τούτο συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{Προκειμένου περί κτιρίων αρμοδιότητος Κοινωνικής Πρόνοιας (Νηπιοτροφείων, Παιδικών Σταθμών, Βρεφικών Σταθμών, Πρεβεντορίων, Κτιρίων Παιδικών Κατασκηνώσεων, Οικοτροφείων, Ορφανοτροφείων, Ασύλων Ανιάτων Γηροκομείων, Γεροντικών Στεγών, Κτιρίων Αναπήρων, Κτιρίων Κωφαλάλων, Οίκων Τυφλών κ.λ.π.) που προβλέπουν την περίθαλψη 50 τουλάχιστον τροφίμων, δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση της Κρατικής Υπηρεσίας της αρμοδίας επί του ελέγχου και εγκρίσεως των μελετών των ως άνω κτιρίων ή εγκαταστάσεων.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 24-08-1967.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.