Βασιλικό διάταγμα 27/11/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζουμε τις κάτωθι ζώνες Α, Β και Γ, ως ζώνες δομήσεως εκατέρωθεν της παραλιακής οδού από Σουνίου μέχρι Λαυρίου, ως εμφαίνεται εις το υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού, θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Ε35650/1970 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα, υπό κλίμακα 1:5000, ούτινος συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται κατωτέρω.

 

bd.27.11.70Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.