Βασιλικό διάταγμα 27/11/70

ΒΔ 27-11-1970: Περί καθορισμού ζωνών δόμησης κ.λ.π. και των όρων δόμησης εκατέρωθεν της παραλιακής οδού από Σούνιο μέχρι Λαύριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 27-11-1970: Περί καθορισμού ζωνών δόμησης κ.λ.π. και των όρων δόμησης εκατέρωθεν της παραλιακής οδού από Σούνιο μέχρι Λαύριο, (ΦΕΚ 303/Δ/1970), 24-12-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14, 17 και 85Α αυτού, του νόμου [Ν] 3206/1955 περί καθορισμού βιομηχανικών ζωνών κ.λ.π. (ΦΕΚ 108/Α/1955), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3880/1958 (ΦΕΚ 188/Α/1958) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 1309/1969, 2571/1969 και 610/1970 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν 542/1970 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Βιομηχανίας, ως και την υπ' αριθμόν 712/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί της Βιομηχανίας και των Δημοσίων Έργων Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 27-11-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Οι Υπουργοί επί της Βιομηχανίας και επί των Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.