Βασιλικό διάταγμα 27/1/70

ΒΔ 27-01-1970: Περί τροποποιήσεως του άρθρου 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 27-01-1970: Περί τροποποιήσεως του άρθρου 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 19/Δ/1970), 07-02-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1091/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο προστέθηκε δια της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 219/Δ/1968), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{8. Εφ' όσον εις τις ακραίες (γωνιαίες) οικοδομές τμήματος οδού, κειμένου μεταξύ δύο διαδοχικών διασταυρώσεων ή που συναντούν την οδό παρόδων, επιτρέπεται βάσει των κειμένων διατάξεων μείζων αριθμός ορόφων σε πρόσοψη έναντι των λοιπών (μη γωνιαίων οικοδομών) η δε διαφορά μεταξύ του αριθμού των ορόφων τούτων των μη γωνιαίων οικοδομών και της γωνιαίας τοιαύτης της εχούσης τον μικρότερο επιτρεπόμενο αριθμόν ορόφων σε πρόσοψη είναι μείζων του ενός ορόφου επιτρέπεται η αύξηση του αριθμού των σε πρόσοψη ορόφων των μη γωνιαίων άνευ αυξήσεως του συντελεστή δομήσεως αυτών κατά τον ακόλουθο τρόπο:}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 27-01-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.