Βασιλικό διάταγμα 28/2/69 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων ορίζεται δια μεν τα οικόπεδα περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του παρόντος Διατάγματος τα κείμενα:

 

α) στους τομείς 1 και 1)α αυτού εις 0,60

β) στους τομείς 1)β και 1)γ εις 0,40

γ) στον τομέα 1)δ σε 0,30

δ) στους τομείς 2, 4 και 5 σε 0,90

ε) στον τομέα 3 σε 0,20 δια δε τα οικόπεδα περί ων οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 τα κείμενα εις μεν τον τομέα 1 εις 0,75 εις δε τον τομέα 1)γ εις 0,50

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 19-01-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 41/Δ/1976).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.