Βασιλικό διάταγμα 30/8/55

ΒΔ 30-08-1955: Περί όρων δομήσεως εν Αθήναις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 30-08-1955: Περί όρων δομήσεως εν Αθήναις, (ΦΕΚ 249/Α/1955), 09-09-1955.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3275/1955 περί απαγορεύσεως επεκτάσεως κ.λ.π. και ιδόντες την υπ' αριθμόν 377/1955 πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού και των Σεισμοπλήκτων Νήσων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1: Μέγιστος αριθμός ορόφων - Μέγιστα ύψη οικοδομών

Άρθρο 2: Μέγιστα ύψη σε ειδικές θέσεις

Άρθρο 3: Όροφοι κατά την πρόσοψη - Όροφοι σε εσοχή

Άρθρο 4: Ύψη οικοδομών με περισσότερες της μιας προσόψεως

Άρθρο 5: Ύψη ειδικών κτιρίων

Άρθρο 6: Ύψη σε οδούς με υψηλότερες παλαιές οικοδομές

Άρθρο 7

 

Εις τον αυτόν επί των Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων 'Υφυπουργό αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-08-1955.

 

Παύλος Β.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.