Βασιλικό διάταγμα 548/71

ΒΔ 548/1971: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 548/1971: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών, (ΦΕΚ 160/Α/1971), 19-08-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

2. Το κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδοθέν υπ' αριθμόν 465/1970 βασιλικό διάταγμα περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

3. Το κατ' εξουσιοδότηση του ως άνω 511/1970 νομοθετικού διατάγματος εκδοθέν βασιλικό διάταγμα 832/1970 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του υπ' αριθμού 465/1970 βασιλικού διατάγματος περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών

 

4. Την υπ' αριθμόν 479/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στους αυτούς επί των Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Υπουργούς, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 12-08-1971.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.