Βασιλικό διάταγμα 6/10/61 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συμπληρώνουμε μερικά των διαγραμμάτων των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών (ΦΕΚ 208/Α/1956) δια των εκ παραδρομής παραληφθεισών στοών και αποτμήσεων, ως εμφαίνεται εις τα αντίστοιχα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος, ήτοι εις τις υπ' αριθμούς 508, 510, 530, 531, 550, 551, 952, 556, 570, 591, 732 και 567 πινακίδες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.