Βασιλικό διάταγμα 6/10/61

ΒΔ 06-10-1961: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών και τροποποιήσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αθηνών και Ζωγράφου (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 06-10-1961: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών και τροποποιήσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αθηνών και Ζωγράφου (Αττικής), (ΦΕΚ 125/Δ/1961), 28-10-1961.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη τα άρθρα 3, 9 και 70 αυτού, τις διατάξεις του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι ή κατά το Διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτος ως προς τον Δήμο Αθηναίων και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 31/1961 του Συμβουλίου Οικισμού, 242/1961 και 390/1961 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) σύμφωνες γνωμοδοτήσεις, την υπ' αριθμόν 289/1961 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου (Αττικής), ως και την υπ' αριθμόν 572/1961 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Εις τον Ημέτερο επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 06-10-1961.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.