Βασιλικό διάταγμα 6/3/62 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) ως τροποποιήθηκε υπό της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του από 25-08-1958 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού κ.λ.π. (ΦΕΚ 137/Α/1958) καταργείται.

 

2. Η ισχύς του άρθρου τούτου άρχεται μετά την παρέλευση τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.