Βασιλικό διάταγμα 6/3/71

ΒΔ 06-03-1971: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αγίας Παρασκευής (Αττικής) και Παιανίας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 06-03-1971: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αγίας Παρασκευής (Αττικής) και Παιανίας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών, (ΦΕΚ 65/Δ/1971), 24-03-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού, και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 67/1970 και 85/1970 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής (αττικής), τις υπ' αριθμούς 96/1970 και 112/1970 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Παιανίας (Αττικής), τις υπ' αριθμούς 1968/1968, 754/1970 και 2618/1970 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 77/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 06-03-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.