Βασιλικό διάταγμα 758/68 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οικονομικός Έφορος της τοποθεσίας του ακινήτου άμα τη περιέλευση εις αυτόν της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος γνωστοποιήσεως προβαίνει εις την βεβαίωση των εν αυτή αναγραφομένων ποσών της κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 εισφοράς εις το Δημόσιον Ταμείον της κατοικίας των υπόχρεων. Εν περιπτώσει συγκυριότητας η εισφορά βεβαιώνεται επ' ονόματι ενός εκάστου των συγκυριών κατά λόγον της εξ αδιαιρέτου μερίδος του αδιαφόρως εάν η δήλωσις υπεβλήθη παρά πάντων των συγκυριών ενίων τούτων ή ενός εξ αυτών.

 

2. Το ούτω βεβαιούμενου ποσόν της ανωτέρω υπέρ του Δημοσίου εισφοράς εισπράττεται εις δώδεκα ίσες μηνιαίας δόσεις της πρώτης καταβαλλομένης εντός του επομένου από της βεβαιώσεως μηνός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.