Βασιλικό διάταγμα 8/9/1923 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον τα μέσα της συγκοινωνίας είναι εξασφαλισμένα, ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται να περιορίζει την κατά το προηγούμενο άρθρο προθεσμία, ορίζων τούτο στο σχετικό προς το δήμο ή κοινότητα έγγραφο του Υπουργείου δι' ου ζητείται η γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Πάντως η προθεσμία αυτή δεν δύναται να κατέλθει των 15 ημερών.

 

2. Εάν η γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επί του ερωτήματος του Υπουργείου είναι ανάγκη να υποβληθεί δια του Νομάρχη ή άλλης αρχής η κατά το προηγούμενο άρθρο προθεσμία, δια μεν την 1η περίπτωση αυξάνεται κατά 5 ημέρες, για δε τις λοιπές κατά 10 ημέρες.

 

3. Εάν το προς το δήμο ή την κοινότητα ερώτημα του Υπουργείου συνεπάγεται την εκπλήρωση των κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. διατυπώσεων η κατά το προηγούμενο άρθρο προθεσμία αυξάνεται γενικών κατά 15 ημέρες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.