Βασιλικό διάταγμα 8/9/1923 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν η επί του ερωτήματος του Υπουργείου σχετική γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου παραδοθεί στο ταχυδρομείο τουλάχιστον 3 ημέρες προ της λήξεως της κατά το άρθρο 1 προθεσμίας, δεν περιέλθει δε στο Υπουργείο εμπροθέσμως λόγω απροόπτου ανωμαλίας στις συγκοινωνίες, η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι της αποκαταστάσεως των συγκοινωνιών περί ης αρμόδιος όπως κρίνει είναι ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός. Τοιαύτη παράταση δεν χωρεί α) εάν το προς το δήμο ή κοινότητα ερώτημα του Υπουργείου χαρακτήρισε την υπόθεση επείγουσα και β) εάν ο δήμος ή η κοινότητα δεν παρέδωσε στο ταχυδρομείο την επί του ερωτήματος του Υπουργείου απάντηση επί αποδείξει παραλαβής ουδέ ανακοίνωσε στο ταχυδρομείο την επί του ερωτήματος του Υπουργείου απάντηση επί απόδειξη παραλαβής ουδέ ανακοίνωση τηλεγραφικώς στο Υπουργείο την τοιαύτη παράδοση,

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.