Βασιλικό διάταγμα 9/12/61

ΒΔ 09-12-1961: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 09-12-1961: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών, (ΦΕΚ 147/Δ/1961), 23-12-1961.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη τα άρθρα 1, 3, 9 και 70 αυτού, την υπ' αριθμόν [Α] Α77960/1961 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 419/Β/1961) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 339/1960 και 803/1960 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικισμού 227/1961, 432/1961 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) και 530/1961 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), τις υπ' αριθμούς 54/1969, 57/1960, 58/1960, 83/1960 και 85/1960 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μελισσίων (Αττικής) ως και την υπ' αριθμόν 726/1961 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον Ημέτερο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 09-12-1961

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Ο Επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.