Βασιλικό διάταγμα 9/12/65 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται δια τον Α' Τομέα εις 80%, δια τον τομέα Β' εις 70% και εις τον τομέα Γ' 50% της επιφανείας αυτών.

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου και δι' όλους τους τομείς επιτρέπεται πάντοτε κάλυψις μέχρι 50 m2, ανεξαρτήτως εκ του ποσοστού καλύψεως και μέχρις 100 m2, εφ' όσον δι' αυτής δεν καλύπτεται πλέον των 80% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

3. Δια το ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων των εχόντων πρόσωπον επί δύο ή περισσοτέρων οδών (γωνιαίων οικοπέδων) ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.