Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Τρόπος σύναψης συμφωνιών μεταξύ γειτόνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περί ων τα άρθρα 27 παράγραφος 3, 33 παράγραφος 8 και 50 παράγραφος 7 συμφωνίες, πρέπει πάντοτε να γίνονται δια συμβολαιογραφικής πράξεως υπό μορφήν αναγνωρίσεως δουλείας επί των ακινήτων και να καταχωρούνται εις τα βιβλία των μεταγραφών μόνον δε μετά την τοιαύτη καταχώρηση η Αρχή επιτρέπει την κατ' εφαρμογήν τούτων εκτέλεσιν των σχετικών εργασιών.

 

Δια των άνω συμφωνιών δεν επιτρέπεται παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού πέραν των υπό τούτου τυχόν προβλεπομένων.

 

2. Δι' όλες τις λοιπές περιπτώσεις συμφωνίας μεταξύ των γειτόνων τις προβλεπόμενος υπό του παρόντος κανονισμού δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξις, εφ' όσον εξ αυτών δεν επέρχεται μεταβολή εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αρκούσης και της συγκαταθέσεως απλώς του γείτονος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.