Κανονισμός 2008/213 - Άρθρο p7

Παράρτημα VII


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατηγορίες

Ονομασία υπηρεσιών

Αριθμοί αναφοράς CPC 2

Αριθμοί αναφοράς CPV

17

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

64

Από 55100000-1 έως 55524000-9, και από 98340000-8 έως 98341100-6

18

Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

711

Από 60200000-0 έως 60220000-6

19

Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

72

Από 60600000-4 έως 60653000-0, και από 63727000-1 έως 63727200-3

20

Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

74

Από 63000000-9 έως 63734000-3 (εκτός 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, και από 63727000-1, έως 63727200-3), και 98361000-1

21

Νομικές Υπηρεσίες

861

Από 79100000-5 έως 79140000-7

22

Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού (3)

872

Από 79600000-0 έως 79635000-4 (εκτός 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), και από 98500000-8 έως 98514000-9

23

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων

873 (εκτός 87304)

Από 79700000-1 έως 79723000-8

24

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

92

Από 80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25

Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

93

79611000-0, και από 85000000-9 έως 85323000-9 (εκτός 85321000-5 και 85322000-2

26

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες (4)

96

Από 79995000-5 έως 79995200-7, και από 92000000-1 έως 92700000-8 (εκτός 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27

Λοιπές υπηρεσίες

 

 

 

1 Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και CPC, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPC.

2 Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ.

3 Με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας.

4 Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.