Νόμος 1349/83 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Αντισεισμικής Πολιτικής (ΕΘΕΑΠ) εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν, τρεις μήνες μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Μετά την ημερομηνία αυτή το άρθρο δέκατο τέταρτο του νόμου 867/1979 και οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του καταργούνται. Διατηρούνται μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις του Υπουργού Δημοσίων Έργων α) [Α] ΕΔ5/014/81/14-04-1982 περί συγκροτήσεως συντονιστικής επιτροπής (ΦΕΚ 231/Β/1981) και β) ΕΔ5/04/154/09-06-1981 περί εθνικού συντονισμού και εθνικών εκπροσώπων εις το Περιφερειακό Πρόγραμμα UNIDO/UND υπό τον τίτλο Δομικές Κατασκευές υπό σεισμική ενέργεια εις την Βαλκανική (ΦΕΚ 394/Β/1981), όπως διατηρήθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 της [Α] ΕΔ2Α/01/35/Φ.25/1982 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων με τον τίτλο Διατήρηση και αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 218/Β/1982) που εκδόθηκε με βάση το νόμο [Ν] 1232/1982 (ΦΕΚ 22/Α/1982).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 709/1981 περί του Οργανισμού του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών (ΦΕΚ 174/Α/1981) διατηρείται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού, μέχρις ότου τροποποιηθεί ή καταργηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών, που λειτουργεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι ότου συγκροτηθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου αυτού νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

4. Μέχρι την επαρκή επάνδρωση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας με δικό του προσωπικό το Υπουργείο Δημοσίων Έργων μπορεί να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παράγραφο 1 άρθρου 18 της [Α] 80855/5439/1992 (ΦΕΚ 573/Β/1992) (διόρθωση σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 656/Β/1992)) απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καταργήθηκαν οι επιτροπές που είχαν συσταθεί με τις παραπάνω [Α] ΕΔ5/014/81/04-04-1981 (ΦΕΚ 231/Β/1981) και ΕΔ5/04/154/06-1981 αποφάσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.