Νόμος 1349/83 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Επιβολή διοδίων και άλλα θέματα Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης του εθνικού οδικού δικτύου, βελτίωσης της ασφάλειας των οδών, εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας και των ταξιδιωτών για την προμήθεια ή παραγωγή υλικών έργων οδοποιίας καθώς και για τις δαπάνες αποζημίωσης των απαιτούμενων για τους σκοπούς αυτούς απαλλοτριώσεων, επιβάλλεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) σε όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στα νέα τμήματα Εθνικών Οδών

 

α) Κατερίνης - Θεσσαλονίκης και

β) Κόμβου Χαλάστρας (Ανισόπεδος Κόμβος Αξιού) - Βαθυλάκκου - Ευζώνων (Γιουγκοσλαβικά σύνορα).

 

Ο χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, αναπροσδιορίζονται ή προσδιορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθμών διοδίων και ο τρόπος διαχωρισμού των οχημάτων σε κατηγορίες και καθορίζεται το ειδικό τέλος που επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία οχήματος και για καθεμιά περίπτωση οδού, στην οποία έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ή επιβάλλονται με την προηγούμενη παράγραφο τέλη διοδίων, ή για κάθε τμήμα των οδών αυτών. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να καθορισθεί ανώτερο των 1.000 δραχμών.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, μπορεί να καθορίζονται (σε όλες τις εθνικές οδούς που ισχύουν διόδια) χρονικά διαστήματα διάρκειας ωρών, ημερών ή άλλων χρονικών περιόδων κατά τα οποία δεν θα εισπράττονται από ορισμένους σταθμούς τα διόδια ή θα ισχύουν εναλλακτικά συστήματα στην είσπραξή τους.

 

4. Για την άμεση κατάθεση των εισπράξεων των διοδίων το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας μπορεί να ανοίγει σχετικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Από τους λογαριασμούς αυτούς μεταφέρονται οι εισπράξεις κατά μήνα στο λογαριασμό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεταφορά των εισπράξεων από τους σταθμούς διοδίων κανονίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας που μπορεί να την αναθέτει σε Τράπεζα με αμοιβή.

 

5. Η είσπραξη των τελών διοδίων μπορεί να γίνεται και με την εγκατάσταση μηχανικών ή και άλλων συστημάτων ελέγχου των διερχόμενων οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας αποφασίζει για τον τρόπο πώλησης των δελτίων ή καρτελών ή άλλων παρόμοιων μέσων, που μπορεί να ανατίθεται με αμοιβή και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με βάση σχετικές συμβάσεις.

 

6. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ορίζεται από τον Υπουργό Δημοσίων Έργων υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας κλάδου ΑΤ με 2ο βαθμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.