Νόμος 1349/83 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποκατάσταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στα δικαιώματα από αμοιβές μελετών αυτών που ασκούν εν όλο ή εν μέρει το επάγγελμα του μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού διαταγμάτων, επεκτείνεται και στις αμοιβές επιβλέψεων.

 

2. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην τμηματική είσπραξη των αμοιβών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την απόδοση αυτών στους δικαιούχους, στην παρακράτηση ή κατά περίπτωση στην είσπραξη των δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μέχρι 2% στην ενώπιον των δικαστηρίων υποκατάσταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και γενικά κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή το παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.