Νόμος 1349/83 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1) ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζεται με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και το έργο του. Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή μέλος του Συμβουλίου ή το Διευθυντή ή άλλα όργανα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Η μεταβίβαση γίνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

2) Καταρτίζει και υποβάλλει στην Κυβέρνηση τα προγράμματα αντισεισμικής προστασίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.