Νόμος 1349/83 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διευθυντής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας συνιστάται μια θέση μετακλητού υπάλληλου με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του Διευθυντή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο.

 

2. Διευθυντής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας διορίζεται πρόσωπο που έχει διοικητικές ικανότητες και επιστημονικά προσόντα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Ο διορισμός του Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

Οι αποδοχές του Διευθυντή είναι οι αποδοχές του βαθμού της θέσης που με το ανώτατο όριο των σχετικών προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιδομάτων αντίστοιχης επιστημονικής ιδιότητας.

 

3. Καθήκοντα Διευθυντή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας μπορεί να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Ο δημόσιος τομέας νοείται όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 Για την πολυθεσία κ.λ.π. (ΦΕΚ 65/Α/1982). Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή θεωρείται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου.

 

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

 

4. Το διευθυντή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληρώνει ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε από την παράγραφο 19 εδάφιο β' του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.